MALÍ VELCÍ HERCI

ZUŠKA?ZUŠKA! & MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

PREMIÉRA 30. 9. 2018 velký sál MDZ

Jaký je život profesionálního herce? Projekt nabízí vybraným žákům ZUŠ intenzivní setkání s divadelním světem, jeho zákulisím. Setkají se nejenom s profesionálními herci a režisérem (a budou pracovat po jejich boku), ale také poznají chod velkého divadla.

Projekt Malí velcí herci je unikátním propojením vzdělávání a umění. Z dětí se stanou herci a z herců mentoři a průvodci. Výsledkem několikaměsíčního procesu je nastudování inscenace K. Čapka "Povídky z jedné a druhé kapsy".

Výsledkem projektu je v národním měřítku ojedinělý výstup. Premiéra bude v září 2018 v MDZ, následují reprízy v MDZ a na dalších místech v Zl. kraji.

Projekt je cílen především na děti druhého stupně ZŠ, kterým prostřednictvím jejich spolužáků, či věkově příslušných dětí, nabízí vhled do profesionálního umění, přibližuje umění samotné a zároveň poskytuje odlišný pohled na "povinnou" klasiku, kterou je v tomto případě Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Text je stylizován velmi decentně do dnešní doby, zároveň však ctí autora.

Podporu projektu Malí velcí herci vyjádřili Petra Hřebíčková, Hanka Kovaříková, Dodo Gombár

 

        

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Jaký je život profesionálního herce? Intenzivní setkání se skutečným divadelním světem i jeho zákulisím nabízí letos několika desítkám žáků základních uměleckých škol ze Zlínského kraje unikátní projekt nazvaný Malí velcí herci. Realizuje ho spolek ZUŠKA? ZUŠKA! ve spolupráci s Městským divadlem Zlín. Premiéra bude 30. září ve Velkém sále.

Žáci literárně-dramatických oborů veřejných ZUŠ ve Zlínském kraji dostali možnost nazkoušet společně s herci zlínského divadla Markétou Kalužíkovou a Matějem Štruncem inscenaci Povídky z jedné a druhé kapsy, vše pod režijní taktovkou Vladislava Kracíka, uměleckého šéfa Divadla Tramtárie. První velké soustředění, na kterém tvůrčí tým vybral 14 nejlepších, se konalo v polovině března. „Žáci stanou na pódiu společně se svými ostřílenějšími kolegy, profesionálními herci. Budou moci pracovat po jejich boku, poznají zákulisí a získají tak velmi cenné zkušenosti pro další rozvoj svého hereckého nadání,“ řekla manažerka projektu Jana Kubáčová. „Dětem navíc v jim blízké a srozumitelné formě přiblížíme dílo Karla Čapka, které mají i v doporučené literatuře,“ doplnila.

Inscenace se v září zařadí na běžný repertoár Městského divadla Zlín. „Je to záležitost unikátní, precedentní. Povídky z jedné a druhé kapsy zařadíme do školního předplatného a plánujeme také zájezdy,“ uvedl ředitel zlínského divadla Petr Michálek.