ZUŠ zřizované ZK

ZUŠ Bojkovice

www.zus-bojkovice.cz Začátek hudebního školství v Bojkovicích sahá do roku 1946, kdy zde byla založena pobočka Městské hudební školy Uherský Brod, od roku 1961 škola nesla název Lidová škola umění v Uherském Brodě, pobočka v Bojkovicích, a později - v roce 1978 - byla zřízena MěNV v...
+

ZUŠ Bystřice pod Hostýnem

www.zusbystriceph.cz Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem slaví v tomto roce 65. výročí svého založení. I když během své historie měnila sídlo i názvy, od počátku plní své hlavní poslání - vzdělání a výchovu mladé generace. V současné době jsme tří oborovou školou, kde 27 kvalifikovaných...
+

ZUŠ F. X. Richtera Holešov

www.zusholesov.cz      Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov je školou s více než šedesátiletou tradicí. Za dobu své existence plně obhájila svou opodstatněnost a stala se centrem uměleckého vzdělávání a kulturního dění ve městě Holešově a širokém...
+

ZUŠ Hulín

www.zushulin.cz V Základní umělecké škole Hulín je v současné době vyučováno 400 žáků v  hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Spolupráce mezi jmenovanými obory vytváří příjemné a tvořivé klima k umělecké práci. Vyučování probíhá také na dalším místě poskytovaného...
+

ZUŠ Kroměříž

www.zuskm.cz Základní umělecká škola Kroměříž je státní školou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 1988 je umístěna v pěti vzájemně propojených barokních památkově chráněných domech, které jsou majetkem města Kroměříž. Čtyři domy byly původně kanovnické, v pátém, největším, byl dvě stě let...
+

ZUŠ Luhačovice

www.zusluhacovice.cz Základní umělecká škola Luhačovice je školou čtyř oborovou. Sídlí v památkově chráněném barokním zámku z r. 1736. Historie školy sahá do r.1964, kdy byla otevřena první třída – detašované pracoviště LŠU Zlín. Svoji samostatnou činnost ZUŠ Luhačovice zahájila 1.9.1986....
+

ZUŠ Zlín-Malenovice

www.zusmalenovice.cz Základní umělecká škola Zlín-Malenovice má čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Nejnavštěvovanějším oborem ZUŠ je obor hudební. Nejvíce žáků se hlásí na zobcovou flétnu, s možností pozdějšího přestupu na ostatní dechové nástroje (příčná...
+

ZUŠ R. Firkušného Napajedla

www.zusrf.cz Škola nese jméno napajedelského rodáka, vynikajícího klavíristy Rudolfa Firkušného. Sídlí v budově bývalého kláštera, kde jsou jí k dispozici vedle dobře vybavených tříd dva sály, z toho jeden v prostorách Klášterní kaple. Má dva obory – hudební a výtvarný, které se...
+

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

www.zusroznov.cz Ve škole se vyučují čtyři umělecké obory a to hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Školu v současné době navštěvuje 1 180 žáků. Svými výsledky patří škola dlouhodobě k nejlepším ve Zlínském kraji. Mimo Rožnov má škola ještě pracoviště...
+

ZUŠ Slavičín

www.zus-slavicin.cz ZUŠ Slavičín s kapacitou 325 žáků nabízí vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. Za dobu své 35 –leté existence škola vychovala řadu hudebníků a výtvarníků amaterů, ale i těch, u kterých zájem o obor přerostl v profesi a našli uplatnění jako výtvarníci,...
+

ZUŠ Uherské Hradiště

www.zusuh.cz Historie a současnost Počátky Základní umělecké školy v Uherském Hradišti sahají do roku 1939, kdy vznikla v našem městě pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně a bylo zahájeno vyučování na klavír a housle. Z původně 57 zapsaných žáků se jejich počet již po půl roce rozrostl na...
+

ZUŠ Uherský Brod

www.zus-ub.cz Škola je svou více než šedesátiletou tradicí zakotvená v životě města i regionu a navazuje na dlouhou historii místního hudebního školství. Organizuje studium pro žáky mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném,...
+

ZUŠ Vsetín

www.zus-vsetin.org Hudební život ve Vsetíně se začal probouzet již v roce 1872, kdy byl založen Vzdělávací spolek Snaha. Byl to spolek ryze český a jako takový se stal na dlouhá léta střediskem všeho kulturního života ve Vsetíně. První založení Hudebního ústavu ve Vsetíně se datuje k září...
+

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

www.zus-vm.cz ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí je školou s téměř osmdesátiletou tradicí, která je ve Valašském Meziříčí díky vysokému uměleckému standardu velmi oceňována a respektována. Škola má ambice své renomé rozšiřovat ve Zlínském kraji, v rámci celé ČR i za hranicemi. ZUŠ Alfréda...
+

ZUŠ Otrokovice

www.zusotrokovice.cz Naším záměrem je vychovat z žáků všestranné muzikanty, kteří budou schopni provozovat hudbu nebo jinou uměleckou činnost různých stylů. Samostatně a s radostí se budou moci uplatnit ve všech uměleckých oblastech na profesionální nebo amatérské úrovni. Snažíme se také...
+

ZUŠ Zlín - „Čtyřbarevná škola“

www.zus.zlin.cz Dvacátého osmého března 1933 se rozhodl zlínský pěvecký spolek Dvořák, že zřídí ve městě hudební školu. O žáky neměla nouzi, v prvním roce se jich zapsalo 85. „Městská hudební škola Dvořák“ nejprve sídlila v budově zlínského zámku, později se přestěhovala do Komenského školy, dnešní...
+

ZUŠ Zdounky

www.zuszdounky.cz Základní umělecká škola Zdounky se nachází v obci 10 km jižně od Kroměříže, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Historie sahá až do roku 1964, kdy ve Zdounkách vznikl Hudební kurz jako pobočka tehdejší LŠU Kroměříž. Jedná se o nejmenší ZUŠ na Kroměřížsku, charakteristickou...
+

ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

zuszlin.inext.cz Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy je nepřehlédnutelným kulturním centrem na třicetitisícovém zlínském sídlišti. Ve čtyřech oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém) vyučuje 440 žáků. Důležitou součástí výuky hudebního oboru je hra...
+

ZUŠ Uherský Ostroh

www.zusuhostroh.cz Základní umělecká škola v Uherském Ostrohu má hudební, výtvarné a taneční oddělení a dvě odloučená pracoviště v Hluku a Ostrožské Lhotě. Škola se podílí na kulturním životě města, dobrá spolupráce je s Kluby kultury a dalšími společenskými organizacemi. Žáci a soubory školy se...
+

ZUŠ Valašské Klobouky

www.zus-valasskeklobouky.webnode.cz ZUŠ Valašské Klobouky byla založena 1. 1. 1955 a brzy se stala nedílnou součástí kulturního povědomí v regionu Jižní Valašsko. Za dobu své existence vychovala dlouhou řadu úspěšných absolventů všech oborů, kteří šíří její pověst v blízkém okolí i za hranicemi...
+

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, zřizovatel Obec Dolní Němčí

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí   Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské Hradiště IČO: 00836397 IZO: 119 100 649 Ředitel školy: Mgr. Milan Kvasnička, kontakty: Tel.: 572 648 719 Fax: 572 648 719 www:...
+

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STRÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STRÁNÍ   Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání. Svou činnost zahájila 1. září 2009, kdy plynule navázala na dvacetiletou práci učitelů ze ZUŠ Uherský Brod, Dolního Němčí a také...
+

ZUŠ Karolinka

Základní umělecká škola Karolinka, okres Vsetín Kobylská 250 756 05 Karolinka Tel: +420571450561 Mobil: +420737551038 Email:zuskarolinka@vs.inext.cz Web: www. zuskarolinka.cz Ředitelka školy: Martina Havlová Základní umělecká škola Karolinka vznikla ve školním roce 1992/1993 a začínala...
+