ZUŠ Uherský Ostroh

www.zusuhostroh.cz

Základní umělecká škola v Uherském Ostrohu má hudební, výtvarné a taneční oddělení a dvě odloučená pracoviště v Hluku a Ostrožské Lhotě. Škola se podílí na kulturním životě města, dobrá spolupráce je s Kluby kultury a dalšími společenskými organizacemi. Žáci a soubory školy se prosazují v celostátních soutěžích i v pozdějším profesním životě. V dominantním hudebním oboru je překvapivě velký zájem o hru na housle, což je snad zásluhou výborných školních cimbálových muzik a jejich úspěchů na koncertech a v soutěžích, kde pravidelně bojují o nejvyšší stupně. Cimbálová muzika Pramének má zkušenosti s vystupováním v Českém rozhlase, České televizi v pořadu Folklorika, několik zahraničních zájezdů i hudební nosič „ Červené jablúčko“, vydaný k 15. výročí činnosti. Starší muzika Šefranica se prezentuje v pořadu Sedmihlásky televize Noe, MFF ve Strážnici, nebo Kunovicích, ale také na festivalech zahraničních. Mezi našimi žáky najdeme rovněž vítězku národní soutěže ve zpěvu lidových písní s titulem„Zpěváček 2011“, finalistku národní soutěže ve hře na klávesy, osobité instrumentální soubory a další úspěšné žáky i jiných oborů. Velmi příznivě jsou veřejností vnímány vánoční koncerty v kostelích , nebo přehlídka mladých cimbálových muzik „Hucký bombóz“,

Těší nás zájem dětí o studium i přízeň rodičů a veřejnosti.