Malí velcí filharmonici 2019

  
 
Malí velcí filharmonici 2019: Společný orchestr vybraných žáků veřejných ZUŠ
Zlínského kraje (Zuška?Zuška!) & členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
 
V roce 2019 se uskuteční druhý ročník mimořádně úspěšného projektu, kdy se
členové orchestru FBM ocitnou i v roli mentorů a talentovaní žáci veřejných
základních uměleckých škol se stanou praktikujícími hudebníky.
Hlavním dirigentem projektu je světově uznávaný český dirigent a zároveň někdejší
absolvent ZUŠ Kroměříž, Tomáš Netopil. Dalším dirigentem projektu je Jiří Kadavý.
Předchozí ročník dal příležitost sedmdesáti žákům veřejných ZUŠ ZK. Tentokrát
kromě smíšeného orchestru a sólistů vystoupí i pěvecký sbor žáků ZUŠ a
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod vedením sbormistryně Lenky
Poláškové.
Projekt je i součástí národního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open 2019.
Záštitu mu udělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, primátor města Zlín Jiří Korec, starosta města Kroměříž Jaroslav Němec

VYSTOUPÍ
- Společný orchestr vybraných žáků veřejných základních uměleckých škol Zlínského kraje a členů orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
- Společný sbor žáků ZUŠ ZK a žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod vedením Lenky Poláškové
- Sólisté:
Matyáš Ondrůšek - trubka /ZUŠ/, Klára Janíčková - violoncello /ZUŠ/, Jan Schulmeister - klavír /ZUŠ/, Zuzana Hradilová - zpěv /ZUŠ/
Roman Hoza - zpěv /host/, Tadeáš Hoza - zpěv /host/
Diriguje: Tomáš Netopil, Jiří Kadavý

Program:
• P. J. Vejvanovský – Sonata a 4 g moll
• A. Vivaldi – Koncert a moll, 3. věta
• J. Haydn – Klavírní koncert D dur
• V. Novák - Slovácká suita – výběr
• C. Orff - Carmina Burana - výběr

KONCERTY:
5. 5. ZLÍN, Kongresové centrum, 19.00
7. 5. UH. HRADIŠTĚ, Klub kultury, 19.00
18. 5. zámek HOLEŠOV, festival MUSICA Holešov, 19.00
8. 6. KROMĚŘÍŽ, Skleník Květné zahrady, 19.00
Malí velcí filharmonici 2019: Společný orchestr vybraných žáků veřejných ZUŠ
Zlínského kraje (Zuška?Zuška!) & členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
V roce 2019 se uskuteční druhý ročník mimořádně úspěšného projektu, kdy se
členové orchestru FBM ocitnou i v roli mentorů a talentovaní žáci veřejných
základních uměleckých škol se stanou praktikujícími hudebníky.
Hlavním dirigentem projektu je světově uznávaný český dirigent a zároveň někdejší
absolvent ZUŠ Kroměříž, Tomáš Netopil. Dalším dirigentem projektu je Jiří Kadavý.
Předchozí ročník dal příležitost sedmdesáti žákům veřejných ZUŠ ZK. Tentokrát
kromě smíšeného orchestru a sólistů vystoupí i pěvecký sbor žáků ZUŠ a
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod vedením sbormistryně Lenky
Poláškové.
Několikaměsíční přípravy projektu vyvrcholí zlínskou premiérou 5. 5. 2019 v
Kongresovém centru. Následovat budou koncerty v Uherském Hradišti a Kroměříži.
Orchestr s věkovým průměrem 20 let a sólisty publiku představí skladby C. Orffa, J.
Haidna, či V. Nováka. Jako sólisté se opět představí vítězové soutěží - žáci ZUŠ, kteří
poutají pozornost odborného světa svými výkony už v útlém věku.