FESTIVAL ZUŠKA?ZUŠKA!

Jazzové, taneční a rockové kapely, cimbálové muziky, dechové orchestry, taneční vystoupení, malba v plenéru, soutěže pro děti i dospělé o lístky do MDZ a FBM,..

Patroni festivalu, absolventi ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem:

Jitka Šuranská, Jiří Pavlica, Gustav Řezníček

Záštita:

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína

 

15. 5., Program na několika místech kraje multižánrový program: Kroměříž, Vsetín, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí,..

Ve všech krajských ZUŠ Den otevřených dveří s ukázkami výuky, promítání snímku Zuška?Zuška!

16. 5., 9:30 – 17:00, náměstí Míru, Zlín

Vyvrcholení festivalu. Na dvou pódiích se představí výběr jednotlivých talentů ze všech krajských škol. Mimo interaktivní aktivity pro veřejnost čekejte pestrou škálu kulturních zážitků, soutěže a vystoupí i festivaloví patroni Jitka Šuranská a Gustav Řezníček. Bude s nimi beseda pro veřejnost.

Podrobný program najdete na webu zuskazuska.cz.

13. 5., Family point Zlín, 16:00

Beseda: Cesta dítěte k umění. Kde hledat směr kvalitní, radostný i perspektivní?

Rodiče zvažují jak rozvíjet potenciál svého dítěte, do jakých kroužků ho zapsat, v jakých zálibách podporovat. Beseda bude o tom, zda volit školu, či kroužek, jak udělat správnou volbu, co očekávat a jak vydržet úskalí. Hostem je koncertní mistr Filharmonie Bohuslava Martinů a absolventka ZUŠ Ivanka Kovalčíková.

Během festivalu bude také možné na mrakodrapu ve Zlíně vidět výstavu uměleckých snímků ZUŠKA?ZUŠKA!

------------------------

Festival je multižánrový, nabízí hudbu, tanec, zábavu,.. ale patří k těm akcím, které mají ještě mnohem hlubší důvod vzniku. Je výpovědí o stavu kultury, odkrývá potenciál mladé generace, její talent, píli i nadšení. Pořádají ho totiž nejstarší kulturní instituce v kraji – státní základní umělecké školy, všech dvacet, které zřizuje Zlínský kraj. Nejstarší z nich má 133 let.

Zatímco před lety každý věděl, co je liduška, dnes tyto výjimečné školy trochu zapadly mezi věci samozřejmé a tak má jejich smysl osvětlit tento festival a další akce, které nesou název Zuška?zuška!

 

Jiří Pavlica, absolvent ZUŠ Uherské Hradiště, dnes tuto školu navštěvují i obě jeho děti

Nejlepší investice je do vzdělání. V oblasti umění nejlepším systémem, který u nás existuje, je systém základních uměleckých škol. Má obrovskou tradici, obrovské výsledky.

Funkce umění obecně je především v tom, že lidem dává plnohodnotný život, že doplňuje jejich každodennost. A v tom smyslu si myslím, že význam ZUŠ je nezměrný.“

Jsou to školy a proto se zde vyučuje podle osnov. Věnují se umění v celé umělecké šíři – oblasti hudební, divadelní, výtvarné i taneční. Děti, které uvidíte vystoupit, ke svému talentu přidaly i cílevědomost.

Jiří Pavlica: „Výsledek se v úhlu takovém múzickém skutečně projeví až po letech a to chce vytrvalost a píli. Samozřejmě i talent, ale je to maličko talentu a zbytek píle. Takže píle, vytrvalost, i síla k tomu mít z toho radost.. “

A samozřejmě bez dobrého vedení aprobovaných učitelů, kteří umění často navíc sami s láskou prezentují by to také nešlo. Mezi absolventy ZUŠ Zlínského kraje jsou mnohé osobnosti uměleckého světa – Markéta Irglová, Felix Slováček, Pavel Zedníček, Petr Nikl, ale také velká řada hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů, či herců Městského divadla ve Zlíně a tisíce dalších umělců úspěšných u nás i v zahraničí v oblasti hudby, filmu, designu, výtvarného, tanečního i divadelního umění.

Jitka Šuranská, zpěvačka a houslistka, držitelka ceny Anděl, členka Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně

Jsem moc ráda, že zušky stále fungují, že potkávám děti s housličkama jak míří do hudebky, že můžu chodit na jejich koncerty. Je to paráda, že máme zušky.

I já jsem tam chodila ráda, tehdy to pro mě znamenalo radost i práci, cítila jsem, že o něco jde.“

Gustav Řezníček, herec Městského divadla Zlín

Také velice rád vzpomínám na svou školu umění. Tam jsem se naučil disciplíně a poctivosti.

Jsem moc rád, že jsem vydržel, že jsem měl takové hodné paní učitelky a že na to můžu vzpomínat a pokračovat v tom i dál.“

JITKA ŠURANSKÁ   JIŘÍ PAVLICA  GUSTAV ŘEZNÍČEK

 

 

  

 

Festival ZUŠka? ZUŠka!

Den se základními uměleckými školami Zlínského kraje 

Můžete chtít pro Vaše děti to nejlepší.. 

Školu, která se zavázala osnovami dodržovat kvalitu a rozvíjet potenciál dítka na jeho maximum

Školu, kterou děti mají rády, protože je tady učí skuteční hudebníci, tanečníci, herci i výtvarníci

Školu, která má letitou tradici a jako jediná je schopna zodpovědně připravit budoucí umělce pro jejich povolání

Školu, která nabízí svým dětem možnost srovnání s dalšími talenty a tím je motivuje 

 

Tou školou je veřejná ZUŠ. 

Protože se nejedná o tvrzení bez důkazů, všech dvacet zušek zřizovaných Zlínským krajem se spojilo a z tohoto spojení vznikl krásný projekt - multižánrový festival ZUŠKA?ZUŠKA!

 

Co musíte o základních uměleckých školách vědět

 
Z - základní – základy pro umělecký život a studium konzervatoře,
vysoké školy umělecké, pro humanitní obory na středních i vysokých
školách, pro uplatnění v jakémkoliv zaměstnání, kde byť jen okrajově
potřebujete umělecké cítění
U – umělecká – umění ve všech jeho formách ve čtyřech oborech:
hudebním (jak klasickém tak moderním), výtvarném (malba,
keramika,..), tanečním (moderní tanec, klasický, lidový,..) i
literárně-dramatickém (divadlo, přednes, ..)
Š – škola – ano, škola. Nikoliv volnočasové zařízení. Děti se tady učí,
neplýtvají svým časem a schopnostmi. ZUŠ jsou jediný typ škol, který
dlouhodobě, systematicky a komplexně vzdělává žáky kontinuálně od
předškolního věku až k dospělosti.
Umění je odrazem kultury, ve které žijeme.
Umění formuje člověka, rozšiřuje jeho obzory, povznáší duši!