ZUŠ Zlín-Malenovice

www.zusmalenovice.cz

Základní umělecká škola Zlín-Malenovice má čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Nejnavštěvovanějším oborem ZUŠ je obor hudební. Nejvíce žáků se hlásí na zobcovou flétnu, s možností pozdějšího přestupu na ostatní dechové nástroje (příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, trombón). Zájem je o hru na kytaru, sólový zpěv a poslední dobou se dostává do popředí zájem o hru na elektrickou kytaru, basovou kytaru a bicí nástroje. Ze smyčcových nástrojů můžeme nabídnout hru na housle, violu, violoncello a kontrabas. Samozřejmostí je i výuka na klavír, varhany a cimbál. V posledních letech je zvýšený zájem o hru na akordeon.

Dalším hojně navštěvovaným oborem je obor výtvarný. Výuka probíhá ve třech ateliérech, vybavené modelovně s keramickou pecí a za příznivých povětrnostních podmínek také na zahradě školy. Vyučujeme kresbu, malbu, grafiku a keramiku.

Taneční obor patří na škole k trvale a hojně navštěvovaným. Je to dané kvalitní výukou, výsledky na soutěžních přehlídkách a realizací zajímavých tanečních představeních.

Literárně dramatický obor má pro výuku k dispozici prostor krásného sálu s kapacitou 160 diváků. V posledních letech tento obor navázal spolupráci se studenty filmové režie Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a podařilo se uskutečnit již několik projektů.

Přehled plánovaných akcí je zřetelný v celoročním časovém plánu. V pravidelných měsíčních intervalech se pořádají žákovské koncerty a výstavy, tradicí bývají koncerty adventní a absolventské. Každoroční jsou absolventské výstupy oboru výtvarného, zakončené absolventskou výstavou v prostorách školy a výtvarného oboru.

Jako jediná škola tohoto typu ve Zlínském kraji spolupracujeme s 11. základní školou Zlín-Malenovice v projektu rozšířené výuky hudební výchovy. Předností naší školy je dále mezioborová spolupráce, která vyústí v nastudování větších hudebních opusů (muzikálů). Kromě kmenové školy, vyučujeme i na dalších místech poskytovaného vzdělávání v Mysločovicích, Tečovicích, Hrobicích a na Hvozdné.

Mezinárodní spolupráci škola udržuje se ZUŠ L. Mokrého Topolčany a ZUŠ E. Suchoňa z Bratislavy ze Slovenské republiky.  

Adresa: tř. Svobody 868, 763 02 Zlín-Malenovice

Kontakty: tel. 577 104 317, zusm@zusmalenovice.cz