ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STRÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STRÁNÍ

 

Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání. Svou činnost zahájila 1. září 2009, kdy plynule navázala na dvacetiletou práci učitelů ze ZUŠ Uherský Brod, Dolního Němčí a také slovenského Moravského Lieskového, kteří zde učili na pobočkách a v kurzech. Vznikem ZUŠ Strání se umělecké vzdělávání stalo soustavným a uceleným v hudebním, výtvarném, a od r. 2015 také tanečním oboru. ZUŠ Strání je nejmenší ZUŠka Zlínského kraje. Vzdělávání pro povolenou kapacitu 120 žáků zajišťuje 11 pedagogů. Většina z nich přijíždí z širokého okolí a přináší do mladé ZUŠky dobrou praxi a zkušenosti ze zavedených škol. Největší zájem je o hru na housle, klavír, zobcovou flétnu a kytaru, ale nechybí ani violoncello, kontrabas, klávesy, akordeon, klarinet, příčná flétna, saxofon.

ZUŠ se pravidelně zapojuje do tradičních akcí obce, na kterých prezentuje výsledky vzdělávací činnosti. Snahou vyučujících je také zapojování žáků do soutěží vyhlášených MŠMT a dalších soutěží a přehlídek v uměleckých oborech. Hlavními aktivitami jsou koncerty pro veřejnost a výstavy žáků VO. Škola úzce spolupracuje s mateřskou a základní školou, pro které učitelé se svými žáky připravují oblíbené koncerty, a to vánoční koncert pro žáky ZŠ a výchovný koncert pro děti MŠ. ZUŠ působí v úzké spolupráci se zřizovatelem, přispívá k rozvíjení kulturního dění v obci. Důležitým partnerem je také sousední slovenská ZUŠ Moravské Lieskové. Obě příhraniční školy spolupracují v rámci projektu „Dětské umění překonává hranice“. Žáci pravidelně přejíždějí hranici a vzdělávají se v oborech, které jim jejich škola nemůže nabídnout. Češi se mohou na Slovensku učit hrát na bicí nebo navštěvovat moderní tanec a slovenské děti jezdí k nám za houslovým uměním a na keramiku.

Cílem školy je nenásilně otevírat žákům brány umění, vést je k seberealizaci, poznávat a vážit si kulturního dědictví našich předků a zapojovat se do kulturního dění obce i širokého okolí. Snažíme se tak naplňovat ideál vize : „Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný“ .