ZUŠ Bojkovice

www.zus-bojkovice.cz

Začátek hudebního školství v Bojkovicích sahá do roku 1946, kdy zde byla založena pobočka Městské hudební školy Uherský Brod, od roku 1961 škola nesla název Lidová škola umění v Uherském Brodě, pobočka v Bojkovicích, a později - v roce 1978 - byla zřízena MěNV v Bojkovicích samostatná Lidová škola umění s oborem hudebním a výtvarným. Pro svou činnost získala prostory v bývalé budově soudu v ulici Palackého, číslo 172

Pod názvem Základní umělecká škola Bojkovice se umělecké školství na bojkovicku rozvíjelo od roku 1989. V 90. letech se pak organizace stala právním subjektem, rozšířila svou působnost o obor taneční a přestěhovala se do prostor bývalých jeslí na své současné adrese – Čtvrti 1. máje. Tyto pak v roce 2010 prošly rozsáhlou rekonstrukcí, škola se stala čtyřoborovou institucí, vybavenou speciálními učebnami, koncertním sálem a nahrávacím studiem.

Škola vzdělává v hudebním a výtvarném oboru také žáky na pobočce Starý Hrozenkov.

V současné době je celkový počet vzdělávaných žáků v ZUŠ Bojkovice 343, z toho v hudebním oboru 195, ve výtvarném 108, v tanečním 28 a v literárně dramatickém 12.

V hudebním oboru je standardní nabídka běžně vyučovaných zaměření v nástrojích i zpěvu. Také díky tomu se mohou žáci rozvíjet v kolektivní souhře – úspěšně zde již řadu let vyrůstají folklorní hudecké nebo cimbálové muziky, Dětský pěvecký sbor Tulipán, v poslední době rockové nebo swingové kapely a menší komorní soubory dechových nebo smyčcových nástrojů. Příležitostně se pro významnější koncerty staví z žáků a učitelů také orchestr. Žáci v individuálním i souborovém projevu zaujímají přední místa v okresních kolech Národní soutěže ZUŠ často také s postupem do krajských kol. Největšími úspěchy jsou prvenství žákyně ve hře na zobcovou flétnu v celostátním kole z roku 2009, 2. místo žáka ve hře na klavír v krajském kole nebo zlaté pásmo DPS Tulipán na celostátní přehlídce v Praze Zahrada písní z roku 2011.

Ve výtvarném oboru pracují žáci jak individuálně, tak na společných projektech, s nimiž osvěžují výstavní prostory školy a mohou pak rovněž uspět v Národní soutěži ZUŠ. Do celostátního kola postoupili v roce 2011 s projektem „Havěť všelijaká“.

Taneční obor je vyučován na základech klasického a moderního tance, jeho představení jsou osvěžením školních koncertů a reprezentují školu i za jejími hranicemi při spolupráci s dalšími školami a institucemi (festival DOMIDOM CSOŠ Bojkovice, hostování v ZUŠ Uherský Brod).

Literárně dramatický obor se zaměřením na dramatickou průpravu a přednes je na této škole nejmladším oborem, ale již s sebou také nese první úspěchy u publika i soutěžních porot např. na recitační soutěži Mladá scéna, kde žákyně školy v roce 2011 postoupila do krajského kola.

Svými aktivitami ZUŠ Bojkovice pravidelně obohacuje kulturní dění ve městě i okolí, k čemuž významně přispívají pravidelné hudební večírky, koncerty a vernisáže. Tradicí se již staly HUDEBNÍ PODZIM, VÁNOČNÍ POHLAZENÍ ZUŠ s prezentací všech oborů školy nebo ADVENTNÍ KONCERTY pořádané ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem NOTABENE Bojkovice. V jarním období si získala přízeň přehlídka ZPÍVÁNÍ S TULIPÁNY nebo Jarní koncerty a akademie ZUŠ. Za výtvarný obor si u veřejnosti získaly vynikající pověst každoroční tematicky zaměřené výstavy a staly se nenahraditelnou součástí ročního kulturního programu školy. Ty nejúspěšnější se odehrály pod názvy AFRIKA, CESTA ČAJE /inspirováno čínskou kulturou/, SLUNOVRAT /svět dávných keltů/, GOTIKA, DOTEKY, HAVĚŤ VŠELIJAKÁ, KOUZLA PŘÍRODY a NĚKDO SE DÍVÁ. Pravidelnou součástí programu bývá samozřejmě ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků hudebního oboru a ABSOLVENTSKÁ VERNISÁŽ žáků výtvarného oboru.

Škola díky nově rekonstruovaným prostorám, a zejména pak přístavbě koncertního sálu, rozšiřuje svou činnost – ve spolupráci s o.s. Maják Bojkovice nabízí a spoluorganizuje kulturní život ve svých koncertních prostorách nazvaných KLUB MAJÁK (koncerty, divadla, přednášky, besedy) a řadu dalších aktivit, které podporují její hlavní činnost už jen setkáním s živým uměním a jeho tvůrci. Pronájem sálu tak prostřednictvím vedlejší hospodářské činnosti pomáhá škole s rostoucími náklady na energie a na standard vzdělávání. Další mimoškolní činnost, zejména poznávací zájezdy nebo zájezdy do větších divadel, studijní soustředění, vybavování souborů kostýmy apod., obhospodařuje o.s. SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, které v tomto ohledu se ZUŠ spolupracuje velmi aktivně a efektivně.

Adresa: Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice

Kontakt:
tel. 572 641 222, email: reditelna.zusbojkovice@email.cz