ZUŠ R. Firkušného Napajedla

www.zusrf.cz

Škola nese jméno napajedelského rodáka, vynikajícího klavíristy Rudolfa Firkušného. Sídlí v budově bývalého kláštera, kde jsou jí k dispozici vedle dobře vybavených tříd dva sály, z toho jeden v prostorách Klášterní kaple. Má dva obory – hudební a výtvarný, které se vyučují i na několika odloučených pracovištích v okolních obcích.

Škola se podílí organizačně a programově na festivalu POCTA RUDOLFU FIRKUŠNÉMU a také na dalších akcích ve spolupráci s městem jako jsou například PROMENÁDNÍ KONCERTY nebo SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA. Pořádá interní koncerty pro rodiče a seniory, vánoční a absolventské koncerty. Hudební akce doprovází VÝSTAVY prací žáků výtvarného oboru. Předškoláci z Napajedel a celého regionu přichází do školy na VÝTVARNÁ DOPOLEDNE a zábavné HUDEBNÍ POŘADY. O prázdninách jezdí děti na HUDEBNÍ TÁBOR. Nacvičený program předvedou v září pro žáky místních škol a pro veřejnost na několika KONCERTECH TÁBOROVÉHO ORCHESTRU.

V současné době ve škole probíhá projekt „Děti do koncertních sálů a výstavních síní“, v jehož rámci už děti navštívily zahajovací koncert zlínského Harmonia Moraviae nebo operu Rusalka v Janáčkově divadle v Brně. Celoročním projektem je i „Rok české hudby“, který vyvrcholí koncertem z děl jubilujících skladatelů. Žáci jsou úspěšní na výtvarných i hudebních soutěžích. Nevýraznějšími osobnostmi jsou v současnosti klavíristka Renée Bernatíková, houslistka Radka Kaňovská a Martin Kot, vítěz letošní Zimní olympiády dětí a mládeže ve hře na akordeon.

Za prosperitou školy stojí dvacetičlenný kolektiv učitelů a ostatních zaměstnanců školy, jejichž krédo je obsaženo ve školním vzdělávacím programu: „Neučíme se pro školu, ale pro život“, Seneca.

Adresa: Komenského 305, 763 61  Napajedla

Kontakty: tel.: 577 944 257, 577 941 077, email: zusnap@zlinedu.cz