ZUŠ Valašské Klobouky

www.zus-valasskeklobouky.webnode.cz

ZUŠ Valašské Klobouky byla založena 1. 1. 1955 a brzy se stala nedílnou součástí kulturního povědomí v regionu Jižní Valašsko. Za dobu své existence vychovala dlouhou řadu úspěšných absolventů všech oborů, kteří šíří její pověst v blízkém okolí i za hranicemi našeho kraje.

 

Škola poskytuje vzdělávání ve třech uměleckých oborech – hudebním, tanečním a výtvarném. Kapacita školy je 500 žáků. Vyučování probíhá nejen ve Valašských Kloboukách, ale i v sedmi obcích v okolí. Hlavním posláním naší školy není ovšem jen výchova dalších výkonných umělců, ale všeobecná kultivace mladé generace ve všech směrech.

Škola sídlí v tzv. Bratmannově vile, postavené architektem Hubertem Gessnerem, ve stylu vídeňské secese v r. 1896. Tato budova, zapsaná na seznamu kulturních památek České republiky, je jednou z nejvýznamnějších staveb tohoto slohového období ve Zlínském kraji.

 

Kontakt: Tel. 577 320 180, Email: zusvk@seznam.cz

Adresa: Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky