ZUŠ Zlín - „Čtyřbarevná škola“

www.zus.zlin.cz

Dvacátého osmého března 1933 se rozhodl zlínský pěvecký spolek Dvořák, že zřídí ve městě hudební školu. O žáky neměla nouzi, v prvním roce se jich zapsalo 85. „Městská hudební škola Dvořák“ nejprve sídlila v budově zlínského zámku, později se přestěhovala do Komenského školy, dnešní krajské knihovny. „Chceme své žáky seznámit se základy hudby a zpěvu, naučit je hudbě v praxi i teorii a poskytnout jim tak možnost nejen bráti z hudby a zpěvu radost ze života, ale chceme je naučit poznávati krásno a tak jim dávati víru v život,“ psalo se v první výroční zprávě. Rok 1961-63 přinesl škole nový název i ucelenou strukturu výuky. V nově přejmenované „Lidové škole umění“ vznikl vedle hudebního oboru taneční, literárně-dramatický i výtvarný.

Poslední změna jména školy byla v roce 1991, kdy se z „lidušky“ stala základní umělecká škola. V roce 2006 rekonstrukce hlavní budovy školy vrátila „Malé scéně“ vzhled 30. let minulého století a škole 3 sály – taneční, komorní a divadelní sál. Od 1. září 2012 se začala psát nová kapitola v základním uměleckém školství - „zušky“ začaly učit podle svých nových školních vzdělávacích programů. ZUŠ Zlín je ojedinělá propojeností všech čtyř oborů, které spoluvytvářejí společné projekty a proto učitelé dali svému vzdělávacímu programu název Čtyřbarevná škola – uši k slyšení, ruce k tvoření, oči k vidění, tělo k pohybu. Dnes má škola 1400 žáků, které vzdělává téměř 60 vyučujících ve čtyřech oborech ve Zlíně a na pobočkách ve Slušovicích, Štípě, Trnavě, Vizovicích, Všemině a na ZŠ Komenského I.

Čím jsme ojedinělí:

 • výuka pro předškolní děti – estetická výchova

 • úzká spolupráce všech čtyř uměleckých oborů školy (každoroční přehlídka UŽ ZAS ZUŠ a společné projekty)

 • integrace, rovné příležitosti dětí a žáků (teatroterapeutický workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama)

 • souborová spolupráce a výuka (hudební, divadelní a taneční soubory)

 • společná vystoupení a výstavy žáků a učitelů

 • spolupráce s jinými institucemi a charitami - s Muzeem JVM, Charitou Zlín, Filharmonií
  B. Martinů, Valašským souborem Kašava, nemocnicí ve Vizovicích, Krajskou knihovnou
  F. Bartoše, Dětským domovem Lazy, Zoo Lešná, Zlínským krajem a Magistrátem města Zlína.

 • hudební obor – výuka různých stylů a žánrů: klasická a moderní populární hudba (jazz, folklor, folk, blues, rock), tematické koncerty

 • výtvarný obor – speciální příprava ke studiu na SŠ a VŠ, zaměření na architekturu

 • literárně-dramatický obor – tvořivá dramatika, jevištní tvorba

 • taneční obor – zaměření na práci ve skupině

 • projektová výuka ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru

 • úspěchy na přehlídkách i soutěžích (např. mezinárodní hudební festival v Izraeli, Gruzii, Praze, Teplicích, divadelní přehlídka v Chorvatsku, krajská a ústřední kola soutěží ZUŠ, Olympiáda dětí a mládeže…

Má vzdělávání v ZUŠ zásadní vliv na kulturní úroveň společnosti? Kulturnost nezměří žádné „píplmetry“. Určitou zpětnou vazbou je zájem dětí a jejich rodičů. Přes nepříznivý demografický vývoj a současnou ekonomickou recesi je kapacita školy dlouhodobě naplněna. Kultivace žáků a studentů školy nevede jen ke zkvalitnění jejich vlastního života. Dá se mluvit i o jakési „společenské návratnosti“. Starají se o ni absolventi školy ve filharmoniích i jiných hudebních tělesech, stejně jako mnozí herci profesionálních a amatérských divadel např. Městského divadla Zlín, souboru Scéna či Malá scéna. Absolventi výtvarného oboru zas dlouhodobě formují tvář města a výtvarnou kulturu. Sotva bychom našli oblast, ve které by nezanechali svou stopu například designéři a architekti. Začít můžeme u městského mobiliáře a veřejné zeleně, pokračujme namátkou koupalištěm, sportovní halou a lezeckou stěnou, bydlením, bankou, obchodním centrem, multikinem nebo logistickým centrem. Bývalí absolventi také výrazně ovlivňují úroveň školství na všech stupních včetně škol vysokých, zejména UTB. Ale především – pro koho by krajské město zřizovalo filharmonii, divadlo či galerii, když by ve Zlíně nebyl zájem kultivovaných posluchačů a diváků? V případě ZUŠ Zlín jsou to tisíce absolventů, kterým tato instituce „dala“ jinou kvalitu života: rozšířila jejich vzdělání (ať už v hudebním, tanečním, literárně - dramatickém či výtvarném oboru), naučila je vnímat a hodnotit různé druhy umění, probudila jejich estetické cítění, ovlivnila jejich celoživotní zájmy či dokonce profesní kariéru. Kvalita života přece nespočívá jen v uspokojování materiálních potřeb…

Adresa: Štefánikova 2987, 76 001 Zlín

Kontakt: tel: 577 210 008, email: zus.zlin@zus.zlin.cz