ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, zřizovatel Obec Dolní Němčí

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

 

Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské Hradiště IČO: 00836397 IZO: 119 100 649

Ředitel školy: Mgr. Milan Kvasnička, kontakty: Tel.: 572 648 719 Fax: 572 648 719 www: www.zsdolninemci.cz

Další místa poskytovaného vzdělávání: Šumice, Vlčnov, Horní Němčí, Strání, Boršice u Blatnice

Zřizovatel: Název: Obec Dolní Němčí Adresa: Nivnická ul. 82, 687 62 Dolní Němčí

Právní forma: obec IČO: 00 290 904 Kontakty tel.: 572 648 721 tel./fax.: 572 648 709 www: www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz

Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě: 1. 12. 1996

Celková kapacita školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě: 240 žáků

Výuka probíhá ve čtyřech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně- dramatickém. V hudebním oboru jsou vyučovány tyto hudební nástroje: klavír, EKN, housle, zobcová flétna, trubka a sólový zpěv. Hlavním účelem ZUŠ je vzdělávání žáků základních a středních škol v uměleckých oborech. Škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně.

Cílem naší školy je poskytnout žákům souhrn vědomostí, dovedností a postojů, důležitých pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním životě.

Výsledky vzdělávací činnosti jsou prezentovány především na interních vystoupeních a veřejných vystoupeních v rámci obce i v regionu. Na škole pracují dva soubory – smíšený a kytarový soubor. K nejvýznamnějším událostem během školního roku patří každoroční pořádání velké Vánoční výstavy, na které jsou prezentovány výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ a která je doprovázena bohatým kulturním programem žáků ostatních oborů ZUŠ.

Na škole působí 15 pedagogických pracovníků.