ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

www.zus-vm.cz

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí je školou s téměř osmdesátiletou tradicí, která je ve Valašském Meziříčí díky vysokému uměleckému standardu velmi oceňována a respektována. Škola má ambice své renomé rozšiřovat ve Zlínském kraji, v rámci celé ČR i za hranicemi. ZUŠ Alfréda Radoka aktivně dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery, zejména slovenskou ZUŠ Josefa Potočára v Čadci. Tato spolupráce je rozvíjena společnými partnerskými projekty v rámci přeshraniční spolupráce, které jsou podporovány z prostředků EU. Výsledkem takové spolupráce žáků a učitelů literárně dramatických a tanečních oborů obou škol byl projekt tanečního představení „C´est La Vie“, natáčený v Paříži. V návaznosti na něj vznikl další projekt „Umění nám pomáhá přátelit se přes hranice“, který se natáčel v dubnu 2012 v hlavním městě Velké Británie. Jeho výsledkem bylo moderní multimediální taneční představení „LONDON“.

Do přeshraniční spolupráce byly zapojeny také smyčcové orchestry obou škol formou společných vystoupení na obou stranách hranice. Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka slaví také úspěchy v rámci Národní soutěže ZUŠ (vyhlašované MŠMT), kde v roce 2012 získal v ústředním kole krásné 3. místo.

Výjimečné postavení má i školní jazzový orchestr JazzZUŠák, který se kromě dechových nástrojů rozrostl o elektrické kytary, bicí nástroje a jazzový zpěv. Orchestr s úspěchem koncertuje a pořádá festival dechových orchestrů „Mikulášení“ se zaměřením na jazzovou hudbu. V letošním roce se uskuteční již 6. ročník festivalu Mikulášení.

Významné postavení v profilaci školy má zaměření na cimbálovou hru. Škola spolupořádá Mezinárodní festival cimbálu, který má již dvacetiletou historii a který má mezi kulturními akcemi ve městě významné postavení.

V květnu letošního roku proběhne již 4. ročník Festivalu ZUŠ Alfréda Radoka, který navazuje na úspěšný projekt Odkaz Alfréda Radoka městu Valašské Meziříčí, jež proběhl v roce 2011 pod záštitou Václava Havla. Hlavním smyslem festivalu a jeho dramaturgie je vzájemné propojování uměleckých žánrů – divadelních, tanečních i výtvarných, setkávání profesionálních umělců s žáky umělecké školy a oboustranná inspirace a obohacení. Na programu festivalu každoročně spolupracují žáci a pedagogové všech vyučovaných oborů – hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického. Vyvrcholením letošního ročníku bude odhalení pamětní desky na budově ZUŠ z dílny významného sochaře Ivana Theimera a za účasti syna Alfréda Radoka Davida, který je mezinárodně uznávaným divadelním a operním režisérem.

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se může chlubit řadou úspěšných absolventů, kteří se věnují umělecké činnosti v profesním životě. K bezesporu nejúspěšnějším absolventům patří zpěvačka a hudebnice Markéta Irglová, jejíž práci ocenila americká akademie Oskarem.

Základní údaje o škole:

rok založení: 1939

počet žáků: 1.040 žáků

počet učitelů: 52 pedagogů

počet vyučovaných oborů: 4 (hudební, taneční, výtvarný, literárně dramatický)

Adresa: Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontakty: tel. 571 622 547, email: info@zus-vm.cz