ZUŠ Kroměříž

www.zuskm.cz

Základní umělecká škola Kroměříž je státní školou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 1988 je umístěna v pěti vzájemně propojených barokních památkově chráněných domech, které jsou majetkem města Kroměříž. Čtyři domy byly původně kanovnické, v pátém, největším, byl dvě stě let lichtenštejnský pěvecký chlapecký seminář, v podstatě nejstarší hudební škola ve střední Evropě. Pro účely naší školy byly tyto domy rekonstruovány v letech 1983 – 1988.

ZUŠ Kroměříž navazuje na bohaté tradice hudební školy, která vznikla při pěveckém spolku Moravan, její činnost byla zahájena 1. 10. 1882. Historicky jde o první českou hudební školu na Moravě (rok po otevření Národního divadla a dříve než byly postaveny Rudolfinum a Obecním dům v Praze).

Při příležitosti 15. výročí Zápisu Zahrad Arcibiskupského zámku v Kroměříži na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, obdržela ZUŠ Kroměříž v roce 2013 od Klubu UNESCO Kroměříž prestižní CENU KARLA LICHTENSTEINA-CASTELCORN - za vynikající pedagogickou i výchovnou činnost v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém vzdělávání mnoha generací dětí a mládeže města Kroměříže, včetně všestranného přínosu kulturnímu životu města Kroměříže.

Počet žáků: ZUŠ Kroměříž celkem vzdělává 1520 žáků. Z toho v hudebním oboru 1055, ve výtvarném oboru 245, v tanečním oboru 185, v literárně-dramatickém oboru 35. Počet pedagogů: ZUŠ Kroměříž celkem zaměstnává 78 pedagogů.

Adresa: Jánská 31, 767 01 Kroměříž

Kontakty: tel. 573 331 479, email: zuskm@zuskm.cz