Adventní koncerty se ZUŠ Bojkovice - Srdečně zveme!!

Jednou za dva roky pořádá ZUŠ Bojkovice ADVENTNÍ KONCERTY, kde se představí v různých instrumentálních uskupeních hudební soubory, dále Dětský pěvecký sbor TULIPÁN, hostuje Smíšený pěvecký sbor Notabene Bojkovice a další hosté. Často spolupracujeme s absolventy školy – ať už studenty konzervatoře či laickými hudebníky při vystoupení školního komorního orchestru. Program bývá velmi příjemný, v kostele sv. Vavřince v Bojkovicích i v kostele sv. Stanislava v Pitíně bývá hojná účast veřejnosti.

Letos se tyto koncerty konají 29. listopadu (Bojkovice, začátek v 17 hodin) a 6. prosince (Pitín, začátek v 17 hodin)