Festival Setkání/Stretnutie

ZUŠ vystoupí i vrámci skvělého mezinárodního festivalu, jehož pořadatelem je Městské divadlo Zlín