Festival ZUŠka?ZUŠka!

20 Základních uměleckých škol ZK, sedm veřejných prostranství ve Zlíně