Houslové kurzy Pavla Šporcla ve Valmezu

Vynikající houslový virtuóz Pavel Šporcl povede ve Valašském Meziříčí lekce pro žáky uměleckých škol. Setkání s osobností vynikajícího muzikanta a člověka Pavla Šporcla je tak jedinečnou příležitostí setkat se svým houslovým vzorem nejen pro samotné žáky houslové hry, ale i pro pasivní účastníky workshopu. Lekce budou probíhat o víkendu 24. - 25. října v prostorech ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.