Kroměřížská ZUŠ vybrala téměř 20 tisíc pro Adélku na své charitativní akci!

Benefiční koncert pro Adélku přinesl své ovoce - a to potřebné finanční prostředky.

Vybralo se 19. 250,- Kč! 

K tomu se město Kroměříž přidalo s částkou 10.000,- Kč.