Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora statutárního města Zlín - pár vět k festivalu a ZUŠ

Tento festival je dle mého přesvědčení naprostý unikát. Všichni, kdo se na něm podílí zaslouží mé velké uznání a poděkování. Pro naše město Zlín to bude krásný den naplněný uměním mladých talentů. 

Převzetí záštity nad tímto festivalem je pro mne velká pocta a cítím ji jako přirozené pokračování mé předchozí práce ředitele Základní umělecké školy Zlín.

Věřím, že mladí lidí a jejich učitelé, kteří se v tento den ve Zlíně setkají, naváží kontakty a případně do budoucna i přátelství.

Existence základního uměleckého školství je nejlepší prevencí před mnoha problémy, které jsou kolem nás.

Přeji našim základním uměleckým školám úspěšný festival a do budoucna co nejvíce talentovaných dětí a co nejméně existenčních starostí.

 

S úctou

 

Mgr. Miroslav Kašný