Nejrozsáhlejší projekt veřejných ZUŠ Zlínského kraje

Malí velcí filharmonici 2019: Společný orchestr vybraných žáků veřejných ZUŠ
Zlínského kraje (Zuška?Zuška!) & členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
 
V roce 2019 se uskuteční druhý ročník mimořádně úspěšného projektu, kdy se
členové orchestru FBM ocitnou i v roli mentorů a talentovaní žáci veřejných
základních uměleckých škol se stanou praktikujícími hudebníky.
Hlavním dirigentem projektu je světově uznávaný český dirigent a zároveň někdejší
absolvent ZUŠ Kroměříž, Tomáš Netopil. Dalším dirigentem projektu je Jiří Kadavý.
Předchozí ročník dal příležitost sedmdesáti žákům veřejných ZUŠ ZK. Tentokrát
kromě smíšeného orchestru a sólistů vystoupí i pěvecký sbor žáků ZUŠ a
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod vedením sbormistryně Lenky
Poláškové.
 
Několikaměsíční přípravy projektu vyvrcholí zlínskou premiérou 5. 5. 2019 v
Kongresovém centru. Následovat budou koncerty v Uherském Hradišti a Kroměříži.
Orchestr s věkovým průměrem 20 let a sólisty publiku představí skladby C. Orffa, J.
Haidna, či V. Nováka. Jako sólisté se opět představí vítězové soutěží - žáci ZUŠ, kteří
poutají pozornost odborného světa svými výkony už v útlém věku.
Malí velcí filharmonici 2019: Společný orchestr vybraných žáků veřejných ZUŠ
Zlínského kraje (Zuška?Zuška!) & členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
V roce 2019 se uskuteční druhý ročník mimořádně úspěšného projektu, kdy se
členové orchestru FBM ocitnou i v roli mentorů a talentovaní žáci veřejných
základních uměleckých škol se stanou praktikujícími hudebníky.
Hlavním dirigentem projektu je světově uznávaný český dirigent a zároveň někdejší
absolvent ZUŠ Kroměříž, Tomáš Netopil. Dalším dirigentem projektu je Jiří Kadavý.
Předchozí ročník dal příležitost sedmdesáti žákům veřejných ZUŠ ZK. Tentokrát
kromě smíšeného orchestru a sólistů vystoupí i pěvecký sbor žáků ZUŠ a
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod vedením sbormistryně Lenky
Poláškové.
Několikaměsíční přípravy projektu vyvrcholí zlínskou premiérou 5. 5. 2019 v
Kongresovém centru. Následovat budou koncerty v Uherském Hradišti a Kroměříži.
Orchestr s věkovým průměrem 20 let a sólisty publiku představí skladby C. Orffa, J.
Haidna, či V. Nováka. Jako sólisté se opět představí vítězové soutěží - žáci ZUŠ, kteří
poutají pozornost odborného světa svými výkony už v útlém věku.