Otázky pro dirigenta Vojtěcha Spurného

 Vojtěch Spurný, šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, host večera

Jaký je Tvůj vztah k ZUŠ?
ZUŠ jsou pro mne institucí důvěrně známou, oba rodiče tam celý život působili - otec byl ředitelem a vedl různé soubory vč. folklórního dudáckého a matka se věnovala výchově pianistů a korepeticím... ZUŠ pro mě vždycky byla centrem hudebního dění, místem, kde se setkávají lidé, kteří mají rádi hudbu - ať už jde o žákovské aktivity a koncerty nebo (jako tomu bylo v případě strakonické ZUŠ, kde rodiče působili) o koncerty renomovaných hostujících umělců. Protože oba rodiče občas vyučovali doma, měli jsme ZUŠkovou atmosféru i v domácnosti a možná i díky tomu pro mě hudba byla vždycky samozřejmou součástí života. A také mi nikdy nevymizí z paměti sobotní a nedělní hodiny, kdy jsem cvičil v prázdné budově v koncertním sálku úplně sám -. a protože tehdy neexistovalo ústřední topení, musel jsem přikládat do kamen....
Co ses tam naučil?
Chodil jsem na hodiny hudební nauky do třídy, kterou vedl můj otec, občas jsem hrál na flétnu v dechovce, ale jinak jsem dojížděl každý týden do Prahy na ZUŠ Voršilská k prof. Malotínovi na hodiny sólové hry. Takže jsem se sice účastnil řady akcí pouze jako divák, ovšem díky panu profesorovi mi škola dala bezpečný základ pro další studium na konzervatoři. Myslím, že tak jako on tehdy učil málokdo....
Jak vidíš důležitost/potřebnost ZUŠ dnes?
Myslím, že počtem a kvalitou jsou české ZUŠky tak trochu unikát. Např. v Německu je mnoho soukromých učitelů, výuka hudby tam má občas podobu spíše zábavnou a existuje tam také mnoho všeobecných škol a hudebními aktivitami (orchestry na gymnáziu a pod.). ZUŠ naproti tomu nabízí možnost systematické a solidní nástrojové výuky a také vyzkoušení praktických dovedností např. v komorním souboru nebo orchestru. A to nemluvím o výtvarných a dramatických oborech. Samozřejmě všechno závisí na kvalitě učitelů a zejména na kompetenci ředitele, kterému nesmí chybět fantazie a musí být výraznou osobností. Sejdou-li se všechny tyhle faktory, je instituce ZUŠ naprosto nenahraditelná a mrzí mě, že se najdou tací, kteří o významu těchto škol pochybují! Navíc je smutné, že řada škol bojuje s nedostatkem peněz - budoucnost národa je v jeho kulturním dědictví a ZUŠky ho pomáhají rozhodujícím způsobem vytvářet. Je to důležité zejména v této době, kdy rodinné prostředí je často úplně amůzické....