Otázky pro herce Pavla Vacka

 Pavel Vacek, herec Městského divadla ve Zlíně, host večera

Jaký je Tvůj vztah k ZUŠ? (Kde jsi ji absolvoval)
 
ZUŠ (tehdejší LŠU), obor literárně dramatický jsem začal navštěvovat, tuším od sedmi let. Byla (a věřím, že stále je) na Vídeňské (tehdejší Koněvově) ulici v Brně. Vztah jsem k ní měl vždy více než kladný, což dokazuje i to, že jsem tam chodil až do doby, než jsem úspěšně složil přijímací zkoušky na brněnskou Konzervatoř a plynule pokračoval ve studiu.
 
Co ses tam naučil?
 
Kromě nějakých základů pohybu a existování na jevišti, přes celkovou představu o herecké práci (dodnes ji nevnímám jako "práci", ale spíše jako zábavu a myslím, že si stále uchovávám ten dětský přístup k ní), tak zpětně si uvědomuji, že to byl především můj kladný vztah k improvizaci, kreativitě a snaze o originalitu. Z "dramaťáku" si pamatuji hlavně hlavně herecké etudy, které tohle všechno podporovaly.
 
Jak vidíš důležitost/potřebnost ZUŠ dnes/ potřebnost ve ZL kraji?
 
Úloha ZUŠ je beze sporu nezastupitelná. O její potřebnosti snad nikdo nepochybuje. A to nejen pro ty, co by se chtěli věnovat umění v budoucnu profesionálně. Vnímám ji jako nejvýraznější ekvivalent zájmové činnosti pro děti, které třeba netíhnou ke sportu či pohybovým aktivitám (čímž samozřejmě nechci říct, že by ZUŠ navštěvovaly děti bez vztahu ke sportu, čehož jsem sám důkazem). Na ZUŠ si děti mohou vytvořit vztah k  hodnotám, které pak mohou kladně ovlivnit jejich návyky a vzorce chování v celém budoucím životě. Je ještě něco důležitějšího? :-)