Projekt ZUŠKA?ZUŠKA!

Z jednorázové akce se stal projekt, který upozorňuje na činnost státních zušek - v tomto případě se jedná o základní umělecké školy, kterých je v kraji 20.

Veřejné základní umělecké školy mají ve Zlínském kraji tradici dlouhou až sto třicet let. Staly se samozřejmostí a tak už mnozí nevědí co jsou to za školy, jak se liší od jiných umělecky zaměřených kroužků a škol. Projekt má osvětlit, jak fungují dnes. Proč by rodiče, kteří chtějí rozvíjet nadání svých dětí měli zvažovat školu s pevnými osnovami, desetiletími zkušeností a aprobovanými učiteli, kteří jsou často viditelně úspěšní ve svých oborech. O tom vypovídají absolventi i současní studenti. (Martin Kot, dvanáctiletý akordeonista získal Zlatý oříšek, čeká ho cesta do Ruska, Bosny a Hercegoviny,.. Třináctiletá klavíristka Zlata Hložková v lednu účinkovala s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně,.. A takových úspěšných a talentovaných nadějí ZUŠ mají mnoho.)

Školy mimo jiné spolupracují s Městským divadlem ve Zlíně, pomáhají svými vystoupeními potřebným, navázaly spolupráci s řadou institucí v kraji. Další roční nově založené tradice ZUŠ zřizovaných krajem – festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! proběhne v celém kraji, na několika místech a vyvrcholí na náměstí ve Zlíně přehlídkou těch nejlepších (15. a 16. 5.) .