Rozhovor s patronem Jiřím Pavlicou

Jiří Pavlica: „Jedním z nejtěžších úkolů rodičů je rozpoznat, k čemu mají jejich děti vlohy a nadání

 

Jiří Pavlica je hudebník, který patří mezi velká jména české hudby. Jeho letitá práce je neodmyslitelně spjata s CM Hradišťan. Každé dílo vzešlé z jeho skladatelské dílny se vyznačuje promyšleným obsahem a pokorou a úctou k hudbě i muzikantům. Takový je i samotný autor. Pokud se Jiří Pavlica do něčeho pustí, pak celou svou podstatou, celou svou duší. A to i v případě, že se postaví do role podporovatele malých umělců z veřejných základních uměleckých škol. Už potřetí je patronem celorepublikově výjimečné události, multikulturního festivalu ZUŠKA?ZUŠKA!, který představí potřebnost a podstatu existence těchto škol. Během prvních tří květnových týdnů proběhne v celém kraji téměř padesát doprovodných akcí. Vrcholem bude galavečer v KC Zlín, kde svůj um, obdivovaný často až za hranicemi republiky, představí mimořádně talentované děti z dvaceti veřejných ZUŠ v kraji.

 

Jste stálým patronem festivalu Zuška?Zuška!, proč?

Protože v tom vidím smysl, neboť není lepší investice životní energie, než do výchovy dětí.

Jak vnímáte státní základní umělecké školy?

O smyslu všestranného rozvoje dítěte, kam bezesporu patří i oblast umělecká, nepochybuje snad

nikdo. V každém člověku je určitá míra múzického nadání, které lze patřičným způsobem rozvíjet.

A náš systém ZUŠek je jedinečný, propracovaný, má velkou tradici a také velké úspěchy.

V dnešní době, kdy jsou děti atakovány bezpočtem nejrůznějších nekvalitních nabídek využití volného času, je to jedna z mála jistot, kdy víme, že jejich čas je smysluplně zúročen.

Vaše děti navštěvují stejnou ZUŠ, jako kdysi Vy. Syn je zde primášem CM, dcera se věnuje tanci i herectví. Byl záměr dát jim stejné umělecké základy, jakými jste prošel sám?

Ano, naše děti chodí do ZUŠ v Uherském Hradišti, která je mi i v současnosti svým charakterem velmi blízká. Otázku uměleckého vzdělání v dětském věku musíte řešit systematicky, protože v dospělosti se základy již dohnat nedají. Jedním z nejtěžších úkolů rodičů je rozpoznat, k čemu mají jejich děti vlohy a nadání. A když už tu talent je, tak je nutné jej rozvíjet, stanovovat mu cíle i mantinely a samozřejmě motivaci. A to chce velkou vytrvalost.

Jistě jste zaznamenal podporu ZUŠ vyjádřenou zpěvačkou Magdalenou Koženou v podobě založení Nadačního fondu. Potřebují školy takové zastání?

ZUŠ jednoznačně podporu potřebují. O založení Nadačního fondu Magdaleny Kožené jsem informován přímo od pramene a také vím, že řada dalších osobností se s touto myšlenkou ztotožňuje, včetně jejího manžela, významného světového dirigenta, Sira Simona Rattla. Vždyť naše ZUŠKy mají propracovaný a mezinárodně uznávaný vzdělávací systém. Vedou, vychovávají a rozvíjejí děti k všestranným osobnostem a tím vlastně spoluvytvářejí naši budoucnost. Nejde jen o to vychovávat budoucí profesionály, ale celou kvalitní kulturní a vzdělanou příští generaci. A tomu by mělo odpovídat i společenské postavení ZUŠ. Toho bychom si měli být všichni plně vědomi, především pak ti, kteří jsou na rozhodujících politických místech a u zdrojů finančních toků.

Čím je pro Vás umění, Vaše práce, hudba?

Umění mi naprosto určuje život. Patřím k těm šťastným, kterým se jejich láska stala povoláním.

Někdy to má skrytá úskalí, když jde člověk za láskou, neohlíží se na čas, překážky, nešetří

energii .... a to bývá často náročné.

Máte stále vysoké pracovní tempo. Ve Zlíně jste v březnu s Hradišťanem a FBM uvedl premiérově své Moravské tance. Můžete přiblížit Vaše další hudební plány?

Plánů je vždy víc, jde o to, co se dá zvládnout. Kromě řady koncertů s Hradišťanem a nejrůznějšími tělesy i jednotlivci (např. Vlastou Redlem a jeho skupinou), bych rád upozornil na projekt, který velmi souzní s mimořádnou akcí ZUŠKA?ZUŠKA!. Jsou to koncerty s názvem „Mozartovy děti“, které připravujeme společně s brněnskou ZUŠ Smetanova, Filharmonií Brno a Janáčkovou filharmonií Ostrava, a kterých se zúčastní hudební talenty z Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Premiéry se uskuteční 17. června v Brně a 24. června v Ostravě. Ale kromě těchto dvou koncertů s dětmi bude ještě další velmi exponovaný, a to se Symfonickým orch. hl. m. Prahy FOK 10. června ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, na kterém zazní v premiéře také moje skladba Svatojánské vigilie.

 

--------------

ZUŠKA?ZUŠKA! - Multikulturní festival umění

III. Ročník

Festival tvoří 20 ZUŠ ZK, představují se 4 obory - hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický

vrchol - galavečer v Kongresovém centru Zlín -10. 5. v 18.00, vstup volný pro veřejnost

--

- 3. - 20. 5. 2016 proběhne tento festival na mnoha místech v kraji, kde ZUŠ působí - dohromady téměř padesát doprovodných akcí - koncerty, happeningy, výstavy, promítání snímku Zuška?Zuška!, workshopy, komponovaná pásma atd.

- 10. 5., v 18:00 - V KCZ vystoupí vítězové soutěží a děti, které reprezentují město Zlín i ZK mimo jiné třeba i v zahraničí - od nejmenších, po největší (v KC vystoupí cca 150 dětí, na akcích v celém kraji pak několik tisíc dětí)

Do KCZ vstup volný do naplnění kapacity, rezervace a info na www.zuskazuska.cz

Doprovodný program ve foyér KCZ – výstava výtvarných děl ZUŠ, ke shlédnutí bude snímek Zuška?Zuška!

- (na programu je například více než padesátičlenný kytarový soubor, CM pod vedením Marka Pavlici, taneční vystoupení, kapely, bubenická show) vystoupení z oblasti klasického, lidového i moderního umění.

Moderovat budou děti – žáci veřejných ZUŠ

Spolu s dětmi vystoupí i naši patroni pan Jiří Pavlica a Ivanka Kovalčíková, patronem je také herec Jan Šťastný, hostem bude šéfdirigent FBM Vojtěch Spurný.

Partneři: Zlínský kraj, Město Zlín, Městské divadlo Zlín, FBM Zlín

Záštita: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína

ZUŠKA?ZUŠKA! - Dnes projekt nabízí několik projektů všech veřejných ZUŠ v kraji

www.zuskazuska.cz  - zde více i k festivalu