Rozhovor s Pavlem Zedníčkem - patronem za literárně-dramatický obor