Sbor MIBIDIZO ze ZUŠ z VAlašského Meziříčí byl oceněn Zlatým pásmem na Svátcích písní

Celkem 99 bodů ze 100 – to je hodnocení poroty mezinárodní soutěže Svátky písní pro sbor MIBIDIZO z Valašského Meziříčí. Již 42. ročník soutěže SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC se konal 4. – 8. června 2014 za účasti sborů z řady zemí – Slovinska, Německa, Turecka, Maďarska, USA, Filipín, Finska, Singapuru a dalších. MIBIDIZO získalo za svůj bezchybný výkon vynikající hodnocení a bylo oceněno Zlatým pásmem.