TZ - Co musíte o ZUŠ vědět

Co musíte o ZUŠ vědět a co se za desetiletí existence těchto škol ztratilo mezi řádky?

 

Co spojuje herce Pavla Zedníčka, muzikanta Jiřího Pavlicu, výtvarníka Petra Nikla a choreografku Ladislavu Košíkovou?

 

Kvalitní základy, díky kterým se ve své umělecké profesi zařadili mezi ty nejlepší.

Všichni čtyři pocházejí z našeho kraje, všichni čtyři našli způsob, jak svůj talent rozvinout ve veřejné základní umělecké škole. Díky pedagogickému vedení a motivaci a samozřejmě svému talentu a předpokladům.

 

Z - základní – základy pro umělecký život a studium konzervatoře, vysoké školy umělecké, pro humanitní obory na středních i vysokých školách, pro uplatnění v jakémkoliv zaměstnání, kde byť jen okrajově potřebujete umělecké cítění

U – umělecká – umění ve všech jeho formách ve čtyřech oborech: hudebním (jak klasickém tak moderním), výtvarném (malba, keramika,..), tanečním (moderní tanec, klasický, lidový,..) i literárně-dramatickém (divadlo, přednes, ..)

Š – škola – ano, škola. Nikoliv volnočasové zařízení. Děti se tady učí, neplýtvají svým časem a schopnostmi. To, že je to baví, mají přátele se stejnými zájmy a učí je lidé, kteří ve svém oboru mají vzdělání a jsou v mnoha případech i aktivní praktici, je jen příjemným bonusem. ZUŠ jsou jediný typ škol, který dlouhodobě, systematicky a komplexně vzdělává žáky kontinuálně od předškolního věku až k dospělosti.

 

Je třeba usilovat o zachování ZUŠ v českém školském systému, vždyť umění je odrazem kultury, ve které žijeme.

Umění formuje člověka, rozšiřuje jeho obzory, povznáší duši!

 

Vychováváme generaci lidí uvyklých dojít k cíli trpělivou, i několik let trvající prací, překonávat překážky, vlastní lenost a díky individuálnímu přístupu generaci lidí citlivých, sebevědomých a schopných spolupráce. Toho bychom nedosáhli bez výrazných pedagogických a uměleckých osobností, kvalitních podmínek pro práci a bez podpory našeho zřizovatele, kterým je Zlínský kraj.“


 

ZUŠ

  • Škola, která se zavázala osnovami dodržovat kvalitu a rozvíjet potenciál dítka na jeho maximum

  • Škola, kterou děti mají rády, protože je tady učí skuteční hudebníci, tanečníci, herci i výtvarníci

  • Škola, která má letitou tradici a jako jediná je schopna zodpovědně připravit budoucí umělce pro jejich povolání

  • Škola, která nabízí svým dětem možnost srovnání s dalšími talenty a tím je motivuje