TZ_profil festivalu

Zpráva ke stažení v pdf ZDE:

Predstaveni_ZZ.pdf (183642)

 

 

PODTITUL: Den se Základními uměleckými školami Zlínského kraje

DATUM A ČAS: 16. 5. 2014

10:00 – 18:00, program pro veřejnost,

18:00 – 20:00, slavnostní večer v KC Zlín

 

MÍSTA: Zlín: Baťův mrakodrap, náměstí Míru, Městské divadlo Zlín (Dílna), Kongresové centrum Zlín, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Malá scéna, Alternativa

POŘADATEL: ZUŠ zřizované Zlínským krajem

ÚČINKUJÍCÍ: žáci a pedagogové ZUŠ ze čtyř oborů – výtvarného, tanečního,

hudebního a literárně-dramatického

Představí se dvacet ZUŠ zřizovaných ZK: ZUŠ Bystřice p. H., Bojkovice, Holešov, Hulín, Kroměříž, Luhačovice, Napajedla, Otrokovice, Rožnov p. R., Slavičín, Uh. Brod, Uh. Hradiště, Uh. Ostroh, Val. Klobouky, Val. Meziříčí, Vsetín, Zdounky, Zlín, Zlín – Jižní Svahy, Zlín–Malenovice

ZÁŠTITA: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora statutárního města Zlín

UMĚLEČTÍ PATRONI: osobnosti, které získaly základy v ZUŠ

Petr Nikl, Pavel Zedníček, Jiří Pavlica, Ladislava Košíková

 

PARTNEŘI: Zlínský kraj, Město Zlín, MŠMT, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, MDZ, Rok české hudby 2014, Čokoládovna v kostce, 3Creation, FBM ve Zlíně, FMK UTB Zlín,

ČRo Brno, Rádio Proglas

 

PARTNERSKÉ AKCE:

23. 4., Vzpomínka na lidušku aneb jaké to bylo v dramaťáku a hudebce (účinkuje Gustav Řezníček, Zdeněk Julina, Tango Argentino)

16. 5., Festival Galerijní a muzejní noc 2014 – národní zahájení

 

CÍL: 

- Založit novou festivalovou tradici. Svým rozsahem je to ojedinělá akce v celé republice, která v podání žáků a učitelů „zušek“ představí veřejnosti umění

různých žánrů a stylů ve všech čtyřech uměleckých oborech.

- Festival prezentuje význam veřejných uměleckých škol a úroveň jejich vzdělávání. Zlín a Zlínský kraj se v tento den stane centrem mladého umění.

 

OSLOVUJEME: široká veřejnost laická, odborná

ZÁMĚR: Osvětlit to, jak ZUŠ, lidušky, zušky,.. fungují dnes. Proč by rodiče, kteří chtějí rozvíjet nadání svých dětí měli zvažovat školu s pevnými osnovami a desetiletími zkušeností a aprobovanými učiteli, kteří jsou často viditelně úspěšní ve svých oborech. ZUŠ jsou jediný typ škol, který dlouhodobě, systematicky a komplexně vzdělává žáky kontinuálně od předškolního věku až k dospělosti.

Vychováváme generaci lidí uvyklých dojít k cíli trpělivou, i několik let trvající prací, překonávat překážky, vlastní lenost a díky individuálnímu přístupu generaci lidí citlivých, sebevědomých a schopných spolupráce. Toho bychom nedosáhli bez výrazných pedagogických a uměleckých osobností, kvalitních podmínek pro práci a bez podpory našeho zřizovatele, kterým je Zlínský kraj.“

 

ZUŠ

  • Škola, která se zavázala osnovami dodržovat kvalitu a rozvíjet potenciál dítka na jeho maximum

  • Škola, kterou děti mají rády, protože je tady učí skuteční hudebníci, tanečníci, herci i výtvarníci

  • Škola, která má letitou tradici a jako jediná je schopna zodpovědně připravit budoucí umělce pro jejich povolání

  • Škola, která nabízí svým dětem možnost srovnání s dalšími talenty a tím je motivuje


PROGRAM: cimbálové kapely, dechové orchestry, jazzové, taneční a rockové kapely, taneční vystoupení, divadlo, výtvarný obor (velká krajská výstava v Alternativě, malba v plenéru – náměstí)