Nový festival prezentuje umění, radost, kvalitu i vzdělávání

V roce 2014 zahájí ve Zlíně novou tradici festival veřejných základních uměleckých škol zřizovaných Zlínským krajem. Ponese název ZUŠKA?ZUŠKA! 

Vše propukne 16. 5. 2014 na sedmi místech Zlína, od 10:00 - 19:30

Projekt nese několik poselství - mimo to, že prerentuje umělecké obory lidušek, tedy taneční, hudební, výtvarný a literárně-dramatický - poukazuje i na to, že v době obrovské nabídky různě finančně náročných volnočasových aktivit pro děti, by rodičům mělo záležet na tom, kam své děti směřují a kdo se jim věnuje. 

Jen málo se dnes ví o tom, že ZUŠ mají parametry školy, tedy musí udržovat vysokou úroveň vzdělávání i kvalitu danou léty oveřenými osnovami. Přesto, že se jedná o školu, učitelé s potřebným vzděláním tady vyučují obory, které rozvíjí  dětskou fantazii, tříbí vkus a ukazují světu jejich talent. Nemůže tedy být ani zdaleka řeč o škole ve smyslu něčeho nutného, ale ve smyslu probouzení zvědavosti, potenciálu dítka a radosti z umění.