ZUŠ Valašské Klobouky letos slaví 60. let existence

 Základní umělecká škola ve Valašských Kloboukách vstoupila do významného jubilejního, již šedesátého školního roku. Tímto svým úspěšným, ale hlavně zodpovědným uměleckým působením se stala neodmyslitelnou součástí kulturního i společenského života tohoto krásného valašského regionu. Umění jakéhokoliv zaměření je přednostně niterního charakteru, je velmi osobité, charakteristické, spjato s hledáním individuálního, nezaměnitelného, avšak reálně uplatnitelného projevu. Umění je velmi křehké, snadno zranitelné, přesto však musí být ve svém výsledku silné a odolné, neboť dveře, kterými se do krásného světa umění vchází, musí být čas od času otevřeny, aby žáci mohli prezentovat svá umělecká dílka před veřejností a získávat tak velmi potřebnou zpětnou vazbu na práci školy.

 

   www.zus-valasskeklobouky.webnode.cz

 

Nejdelšími projekty, jichž se škola reprezentovaná Dechovým orchestrem ZUŠ pod dlouholetým vedením pana Františka Maňase již dlouhá léta pravidelně účastní, jsou krásná setkávání milovníků dechových hudeb Mezinárodní festival dechových hudeb v Lidečku a pod záštitou Zlínského kraje konající se Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, který nabízí setkání s žánrovou pestrostí i s různorodým obsazením, od sólistů až po velké orchestry, hudba se stává společnou řečí, neboť festival často hostí i zahraniční interprety.

Dalším krásným a významným působením na poli veřejném je Koncert učitelů a žáků Základní umělecké školy Valašské Klobouky pořádaný městem Valašské Klobouky, TJ Sokol, Kulturním a vzdělávacím střediskem, který se tradičně koná v předvečer významného státního svátku 27. Října a společně v krásném duchovním prostředí kostela Povýšení sv. Kříže pokračujeme ve vzpomínkách na ty, kteří svou odvahou, statečností, lidskostí i jakoukoliv pomocí dokázali přispět k naší dnešní svobodě. Řeč tónů se pro nás stává prostředníkem, je naším dárkem i poděkováním.

Třetím, neméně významný vystoupením na poli veřejném je působení žáků Výtvarného oboru pod vedením pana učitele Františka Ptáčka, kteří se svou tvořivou výtvarnou dílnou jsou také již několik let součástí snad nejnavštěvovanější kulturní akce, která získala obrovský rozměr a přitažlivost pro tisíce návštěvníků. Je to Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách, kde se setkávají krásné lidové tradice a živá atmosféra pod dohledem výpravných družin mikulášů a čertů dodávají tomuto setkání neopakovatelnou atmosféru.

Všechna tato aktivní zapojení žáků i pedagogů do běhu kulturního života se stávají neocenitelnými zkušenostmi, které se úročí ve světě zvaném život.