ZUŠ Zlín - Jižní Svahy: Akce v roce 2016

Učil sa gajdovať“ 

Koncert cimbálové muziky Valášek a jejich hostů

16. 3.,5 v 18:00 v Alternativě, Zlín

Cimbálová muzika Valášek Zlín pracuje od roku 2009 pod hlavičkou ZUŠ Zlín - Jižní Svahy. Repertoár muziky je tvořen písněmi z Valašska a přilehlých regionů. Vedoucí je Martina Hešová, která při vedení muziky spolupracuje s Evou Husákovou Kočičkovou. Děti se scházejí na zkouškách jednou týdně. Rádi ale vyjíždí na víkendová soustředění, kde kromě práce zažijí také spoustu legrace. Muzikanti spolupracují s Dětským folklórním kroužkem Maryjánek a se souborem Vonica. Cimbálová muzika Valášek získala letos 3. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ. Primášem muziky je Lukáš Zindler.

Na koncertě 16. 3. dostanou příležitost předvést své umění jednak v krásných úpravách lidových písní, v improvizovaných doprovodech a také ve společném vystoupení s pěveckým sborem ZUŠ Zlín - JS, s tanečníky ze souboru Vonica a nezvykle i ve skladbě zahrané spolu s rockovou kapelou ZE-SWA-HOO BAND. Na koncertě pokřtí své nové CD .

 

„Co se učí v ZUŠ?“

13. a 27. 4., vždy v 18:00 v Alternativě, Zlín 

Dva „výchovné koncerty“ pro rodiče a žáky ZUŠ, jejichž cílem je představit neuvěřitelný zrod mladého hudebníka. Od prvních nejistých tónů nejmenších dětí po nádherné provedení skladeb v podání nejstarších žáků. Program má zároveň za cíl ukázat, jaké hudební nástroje se v ZUŠ vyučují, jak se postupuje při výuce na tyto nástroje, jak je hra náročná i zábavná.

 

„Rock and pop and zuš“

15. 6., 18:00, Dílna Městského divadla ve Zlíně

Každoročně nejoblíbenější koncert ZUŠ Zlín – Jižní Svahy v neformálním klubovém prostředí. Rockové, jazzové i populární skladby, rozmanité seskupení mladých muzikantů a jejich učitelů, pěvecký sbor v nezvyklé podobě a vždy školní rocková kapela ZE-SWA-HOO BAND pod vedením Viktora Kozánka. Letos na závěr zahraje skupina Claustrofobic monkeys, složená z bývalých žáků školy. Po skončení koncertu bude hrát dál a dál a navodí příjemnou předprázdninovou atmosféru.


Koncerty pro mateřské školy

25. 4., MŠ Družstevní Zlín

Koncerty připravuje paní Libuše Slezáková (v r. 2015 získala ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje - https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ocenil-ucitele-za-jejich-praci-aktuality-12191.html) společně s učiteli a žáky ZUŠ Zlín – Jižní Svahy.

V roce 1990 navázala paní Slezáková spolupráci se Základní uměleckou školou Zlín - Jižní Svahy. Výsledkem jsou prvotřídní koncerty pro mateřské školy, které probíhají pravidelně už 24 let.

Jejich příprava je precizní. Učitelé ZUŠ vždy připraví nahrávku asi dvaceti skladbiček zahraných žáky školy, paní Slezáková z nich 5 - 6 vybere a sestaví z nich vlastní příběh či pohádku.  Pak spolu se ZUŠ osloví všechny mateřské školy ve Zlíně, pozve je na koncert a zároveň jim posílá písničku, kterou se mají děti naučit. (Možná se inspirovala takto systematicky připravovanými výchovnými koncerty p. učitele Františka Blahy a zlínské filharmonie v šedesátých letech 20. století).

Koncert pro mateřské školy se pak během dopoledne opakuje třikrát. Program je 40- ti minutový, originální. V příběhu o skladatelích, kouzlení a krásných písničkách vymyšleném a mistrovsky zahraném paní Slezákovou se vystřídá napětí i legrace, malí posluchači se aktivně zapojují, poutavou formou se dozvědí něco o hudebních nástrojích, vyslechnou si vybrané hudební kusy v podání žáků ZUŠ a za jejich doprovodu si pak zazpívají připravenou píseň. 40 minut ani nedutají!  Když vezmeme v úvahu, že v den koncertů vždy přišlo asi 200 dětí a že paní Slezáková připravovala koncert 1x až 2x ročně, vyslechlo jej téměř 7000 zlínských dětí. Vysokou úroveň koncertů, které jsou výsledkem neobyčejného pedagogického mistrovství paní Slezákové a snahy děti pobavit a poučit (a ne vydělat peníze, jak se u některých agentur děje), mohou potvrdit všechny učitelky mateřských škol z města Zlína.