Cimbálová muzika Pramének

Mladičká cimbálová muzika Pramének navazuje na bývalou úspěšnou generaci stejnojmenné muziky. Systematicky pracuje od roku 2012 při ZUŠ v Uherském Ostrohu pod vedením učitele Radima Havlíčka. Svým nadšením a nezvyklou úrovní získala vítězství v ústředním kole soutěže ZUŠ v roce 2012 v Mikulově, obdiv sklidila při vystoupeních na Kunovském létě, přehlídce mladých muzik Hucký bombóz v Hluku i jinde, má perspektivu zařadit se mezi nejvýraznější soubory regionu.

Její repertoár tvoří lidové písně regionu s dětskou tématikou s podporou výborného sólového projevu jednotlivých sólistů i celého kolektivu.