Cimbálová muzika ŠABLIČKA

Cimbálovou muziku ŠABLIČKA založil v roce 1968 na tehdejší Lidové škole umění v Uherském Brodě učitel a cimbalista Jiří Chovanec. Za celou její dlouhou historii prošla touto kapelou řada muzikantů, z nichž mnozí hrají v cimbálovkách našeho regionu doposud. V osmdesátých letech vystřídal Jiřího Chovance ve vedení ŠABLIČKY Stanislav Škubal a po něm od roku 1992 Lubomír Valečka.

Dnes se zaměření souboru již odlišuje od dob jeho začátků. V muzice hrají děti z Uherského Brodu a okolí, které působí v cimbálových kapelách také v místě svého bydliště. Místo složitějších zpracování lidových písní rozvíjejí v jednodušších úpravách základní muzikantské a stylově hráčské návyky.