CM Strunka

Cimbálová muzika Strunka byla založena v roce 2005 a ve své činnosti navázala na dlouholetou a úspěšnou práci cimbálových muzik na ZUŠ Zlín. Její repertoár tvoří především písně a tance z Valašska, muzikanti si však rádi zahrají i písně z jiných regionů, jako je Slovácko, Slovensko, či Rumunsko. Muzika vystupuje na koncertech a akcích školy, v programech pro základní a speciální školy i pro domovy důchodců. K jejím úspěchům patří i vystoupení na přehlídkách mladých cimbálových muzik ve Frenštátě p.Radhoštěm a v Hluku, v národním kole soutěže ZUŠ v Mikulově bylo její vystoupení oceněno 2.místem. Na primášském postu Strunky se střídají Kateřina Kahounová, Marta Sýkorová, Martin Pospíšil a Vojtěch Vlk, sólovými zpěváky jsou Vojtěch Wurst, Martin Pospíšil, Vojtěch Vlk, Tereza Preiningerová a Andrea Ingrová. Vedoucími muziky jsou Helena Kotulanová a Lucie Dümlerová.