Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka Val. Meziříčí

Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka, který založila a vede dirigentka Helena Hrachová, má za sebou řadu úspěchů. K nejvýraznějším patří 3. místo v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ, natočení koncertního DVD, pozvání k vystoupení na Národním festivalu neprofesionálních orchestrů v Brně a další. 

V současné době orchestr úzce spolupracuje se ZUŠ Čadca, dirigentem Karolem Kevickým a Kysuckým komorným orchestrom, se kterým už realizoval několik společných vystoupení v rámci projektu „Umění nám pomáhá přátelit se přes hranice“ financovaného z prostředků Evropské unie.