Soubor komorní a taneční hudby BOHEMICA ZUŠ Hulín

Tento mladý soubor složený z žáků a absolventů školy působí na naší ZUŠ teprve od roku 2012. Zakladatelem souboru a uměleckým vedoucím je učitel Petr Polák. V repertoáru najdete úpravy jak klasických, tak populárních skladeb, filmových a muzikálových melodií.

Soubor pravidelně vystupuje na akcích školy, města Hulín i v blízkém okolí.