Taneční soubor ZUŠ Zlín-Malenovice

V rámci tanečního oboru na ZUŠ Zlín-Malenovice působí Taneční divadlo Netopýr a přípravné taneční soubory Netopýrci a Netopýrčata. Taneční Divadlo Netopýr sdružuje dívky od 15 let a bylo založeno 3. září 1995 choreografkou Mgr. et MgA. Kristýnou Černou. Jejich řady postupně doplňují mladé adeptky z přípravného souboru Netopýrci (13 – 16 let), který byl založen v roce 2000. V roce 2004 se rozrostl ještě o nejmladší Netopýrčata (10 – 13 let).

Soubory se zaměřují především na techniky současného a scénického tance, ale není jim cizí ani tanec klasický či lidový. V době letních

prázdnin každoročně připravují týdenní soustředění s intenzivní výukou klasického a současného tance či improvizací.

Během své existence posbíraly soubory řadu ocenění na soutěžích i festivalech. Od roku 2011 je vedoucím souborů MgA. Tereza Škubalová.