Zlata Hložková - vítězka soutěží, pravidelně se účastní Letních mezinárodních kurzů v Zábřehu

ZLATA HLOŽKOVÁ – klavír, 12 let

Zlata Hložková navštěvuje Základní uměleckou školu Hulín, kde ji od šesti let vyučuje paní učitelka Hana Odstrčilíková. Od počátku projevovala výrazné hudební nadání a dispozice pro hru na klavír. První úspěch přišel již po dvou letech studia – postup do krajského kola národní soutěže ZUŠ (2011), kde získala 2. místo. Poté následovaly v jejím zdárném vývoji další úspěchy a zkušenosti:

2012 - CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce - 1. CENA, MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ POROTY ZA INTERPRETACI SKLADBY BOHUSLAVA MARTINŮ A TITUL ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE

2013 - MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ PRO BOHEMIA OSTRAVA - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. STUPNĚ

2014 - NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ ČR – KRAJSKÉ KOLO – 1. CENA S POSTUPEM DO CELOSTÁTNÍHO KOLA V PRAZE, TITUL ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE, CENA PANÍ STAROSTKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE MGR. DANIELY HEBNAROVÉ

Zlata Hložková je pravidelnou aktivní účastnicí letních Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu. Kromě hry na klavír studuje na ZUŠ Hulín ještě hru na příčnou flétnu a zpěv a je členem dětského pěveckého sboru Zvonky.